TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM SẢN LƯỢNG

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM SẢN LƯỢNG 
Đơn vị tuyển dụng : 주식회사 베스트IN 
Địa chỉ : 인천 미추홀구 미추홀대로697 3층 301호 … 
Thời gian làm việc : 8.00-17.00 
Lương : 2.800.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments