TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN 
Đơn vị tuyển dụng : 식당 
Địa chỉ : 경북 포항시 
Thời gian làm việc : 18:00 ~23:00 
Lương : 8,350won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments