TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM QUÁN ĂN

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM QUÁN ĂN 
Đơn vị tuyển dụng : 고령홍삼삼계탕 
Địa chỉ : 부산 동구 범일로102번길 16-9 (범일동)… 
Thời gian làm việc : 17.00-22.00 
Lương : 8590
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments