TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM QUÁN ĂN

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM QUÁN ĂN 
Đơn vị tuyển dụng : 곱창파이터 혁신도시점 
Địa chỉ : 전주시 완산구 이서면 오공로 11-13, 1층 
Thời gian làm việc : 17.00-23.00 
Lương : 8590
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments