TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM QUÁN ĂN

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM QUÁN ĂN 
Đơn vị tuyển dụng : 한솥도시락중화산점 
Địa chỉ : 전북 전주시 완산구 유연로 275 1층 한솥도… 
Thời gian làm việc : 17.00-21.00 
Lương : 8590
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments