TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM QUÁN ĂN

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM QUÁN ĂN 
Đơn vị tuyển dụng : 최동민양푼갈비 김제점 
Địa chỉ : 전북 김제시 검산택지 5길 검산동 
Thời gian làm việc : 18.00-24.00 
Lương : 9.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments