TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM QUÁN ĂN

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM QUÁN ĂN 
Đơn vị tuyển dụng : 호시마츠 생라멘 
Địa chỉ : 전북 전주시 완산구 전주객사2길 46-12 … 
Thời gian làm việc : 18.00-21.00 
Lương : 8.600
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments