TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM SẢN LƯỢNG

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM SẢN LƯỢNG 
Đơn vị tuyển dụng : 주식회사 조은닷컴 
Địa chỉ : 전북 완주군 봉동읍 완주산단8로 98 조은닷 … 
Thời gian làm việc : 8.30-20.00 
Lương : 2.700.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments