TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẠI SPA

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẠI SPA 
Đơn vị tuyển dụng : 웰빙아로마24시 
Địa chỉ : 전북 전주시 덕진구 성천중앙로 203 812… 
Thời gian làm việc : 10.00-24.00 
Lương : 3.500.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments