TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM SẢN LƯỢNG

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM SẢN LƯỢNG 
Đơn vị tuyển dụng : (주)세원에이치케이 
Địa chỉ : 서울 서초구 효령로304 (서초동, 국제전자센… 
Thời gian làm việc : 15.00-24.00 
Lương : 2.470.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments