TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN 
Đơn vị tuyển dụng : 무한리필 
Địa chỉ : 서울 도봉구 도봉로 499 (고기굼터 무한리… 
Thời gian làm việc : 19h00 ~ 23h00 
Lương : 8600won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments