TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 노랑 통닭 
Địa chỉ : 경기 용인시 기흥구 관곡로 92 (신건프라자) 
Thời gian làm việc : 18h – 24h 
Lương : 8.590won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments