TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 차이니스도원 
Địa chỉ : 충남 보령시 대천로 141 (죽정동) 
Thời gian làm việc : 10h – 23h 
Lương : 2.300.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments