TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN 
Đơn vị tuyển dụng : 늘 행복한소 
Địa chỉ : 경북 포항시 북구 법원로79번길 44 2층 
Thời gian làm việc : 16h – 22h 
Lương : 8.590won/h
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments