TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

TUYỂN NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 
Đơn vị tuyển dụng : 에이스피플 
Địa chỉ : 경기도 군포시 번영로82(부곡동, 한국복합물류… 
Thời gian làm việc : 9.00-18.00 
Lương : 2.200.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments