TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM CÔNG TY SẢN XUẤT VỎ MỸ PHẨM

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM CÔNG TY SẢN XUẤT VỎ MỸ PHẨM 
Đơn vị tuyển dụng : 주식회사 엠아니글로벌 
Địa chỉ : 경기도 의왕시 고찬동398-1 
Thời gian làm việc : 8.30-17.30 
Lương : 8590
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments