TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM LẮP RÁP SẢN PHẨM

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM LẮP RÁP SẢN PHẨM 
Đơn vị tuyển dụng : (주)대형 
Địa chỉ : 경기도 안양시 만안구 만안로20(안양동 ,면학… 
Thời gian làm việc : 9.00-18.00 
Lương : 1.900.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments