TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

TUYỂN NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ 
Đơn vị tuyển dụng : 한가족식육식당 
Địa chỉ : 전남 광역시 사동로 203 한가족식육식당 
Thời gian làm việc : từ 09:00~22:00h 
Lương :
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments