Đăng giúp Quán ăn ở 홍대입구역(2line)cần tuyển chạy bàn ca đêm(홀-야간) Time: Từ 21h~9h(có thể nghỉ 4~8ngày/tháng) Yêu cầu: tự tin giao tiếp tốt(khách ngoại quốc cũng nhiều biết thêm 1 chút tiếng anh càng tốt ạ) Lương qua phỏng vấn chủ sẽ quyết định ạ… Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm ‼Lưu ý: k tuyển bhp ạ liên hệ sdt: 010-7371-1707

Đăng giúp Quán ăn ở 홍대입구역(2line)cần tuyển chạy bàn ca đêm(홀-야간) Time: Từ 21h~9h(có thể nghỉ 4~8ngày/tháng) Yêu cầu: tự tin giao tiếp tốt(khách ngoại quốc cũng nhiều biết thêm 1 chút tiếng anh càng tốt ạ) Lương qua phỏng vấn chủ sẽ quyết định ạ… Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm ‼Lưu ý: k tuyển bhp ạ liên hệ sdt: 010-7371-1707

Facebook Comments