TUYỂN CẶP NHÂN VIÊN LÀM PHỤ BẾP

TUYỂN CẶP NHÂN VIÊN LÀM PHỤ BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 대복식당 
Địa chỉ : 대구 달서구 진천로 46 1층대복식당 
Thời gian làm việc : 18:00 – 02:00 
Lương : 8.590
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments