TUYỂN NAM CHẠY BÀN QUÁN GÀ

TUYỂN NAM CHẠY BÀN QUÁN GÀ 
Đơn vị tuyển dụng : 난장캠프 
Địa chỉ : 서울 강남구 논현동 198-3 2층 
Thời gian làm việc : 19:00 – 23:00 
Lương : 10.308
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments