TUYỂN NAM/ NỮ CHẠY BÀN QUÁN GÀ

TUYỂN NAM/ NỮ CHẠY BÀN QUÁN GÀ 
Đơn vị tuyển dụng : 장미계 
Địa chỉ : 경기 성남시 수정구 대왕판교로972 번길 23… 
Thời gian làm việc : 00:00 – 24:00 
Lương : 8.590
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments