TUYỂN NAM/NỮ CHẠY BÀN QUÁN THỊT

TUYỂN NAM/NỮ CHẠY BÀN QUÁN THỊT 
Đơn vị tuyển dụng : 이유있는족발 
Địa chỉ : 대구 서구 전체 1층 
Thời gian làm việc : 13:00 17:00 
Lương : 8.590
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments