TUYỂN NAM/ NỮ NHÂN VIÊN CHẠY BÀN QUÁN GÀ

TUYỂN NAM/ NỮ NHÂN VIÊN CHẠY BÀN QUÁN GÀ 
Đơn vị tuyển dụng : 두찜 인천부평점 
Địa chỉ : 인천 부평구 부평문화로66 번길 302층 두찜… 
Thời gian làm việc : 00:00 – 24:00 
Lương : 8.590
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments