TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN QUÁN ĂN

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN QUÁN ĂN 
Đơn vị tuyển dụng : 하얀초원의집 
Địa chỉ : 울산 울주군 삼동면 삼동로 324 하얀초원의집 
Thời gian làm việc : 12:00 – 15:00 
Lương : 8.590
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments