TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP

TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BẾP 
Đơn vị tuyển dụng : 나는조선의떡볶이다온계산동점 
Địa chỉ : 경복 구미시 산호대로24길 9-6 1층 상가 
Thời gian làm việc : 12:00 – 24:00 
Lương : 2.100.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments