TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN NHÀ HÀNG LƯƠN

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN NHÀ HÀNG LƯƠN 
Đơn vị tuyển dụng : 뚜레장어 
Địa chỉ : 강원 홍천군 두촌면 한계길 112 
Thời gian làm việc : 10:00 – 22:00 
Lương : 2.700.000
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments