TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN/ PHỤ BẾP QUÁN BIA

TUYỂN NHÂN VIÊN CHẠY BÀN/ PHỤ BẾP QUÁN BIA 
Đơn vị tuyển dụng : 인썡맥주 
Địa chỉ : 광주 북구 호동로 11 인썡맥주1층 
Thời gian làm việc : 17:00 – 05:00 
Lương : 8.590
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments