TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG QUÁN GÀ

TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG QUÁN GÀ 
Đơn vị tuyển dụng : 비에치시치킨 
Địa chỉ : 경복 경산시 경산로13길 3-7 
Thời gian làm việc : 06:00 – 24:00 
Lương : 9.500
Nhấn vào đây để gọi

Facebook Comments