[인천공항 면세점] 발렌타인 위스키 판매직원 모집

[Incheon cửa hàng miễn thuế sân bay] Valentine whiskey bán hàng tuyển dụng

Kinh nghiệm: Không có kinh nghiệm
Nơi làm việc: Incheon> Jung-gu
Số người cần tuyển: 0
Lương: 2.400 ~ 26 triệu won
Details information : Click here

[인천공항 면세점] 발렌타인 위스키 판매직원 모집

Kinh nghiệm: 경력무관
Nơi làm việc: 인천 > 중구
Số người cần tuyển: 0
Lương: 2,400~2,600만원
Thông tin chi tiết: Nhấn vào đây

[인천공항 면세점] 잭다니엘 위스키 판매 직원 모집

[Miễn thuế tại sân bay Incheon] tuyển dụng nhân viên bán hàng Jack Daniel Whisky

Kinh nghiệm: Không có kinh nghiệm
Nơi làm việc: Incheon> Jung-gu
Số người cần tuyển: 0
Lương: quyết định sau cuộc phỏng vấn
Details information : Click here

[인천공항 면세점] 잭다니엘 위스키 판매 직원 모집

Kinh nghiệm: 경력무관
Nơi làm việc: 인천 > 중구
Số người cần tuyển: 0
Lương: 면접후 결정
Thông tin chi tiết: Nhấn vào đây