[완도] 2 nam làm rong biển và bào ngư

👉Cần 2 👨 👨 nam làm việc 👈

👷 Công việc: làm rong biển, và bào ngư

🏡Địa điểm : 전라남도 완도

💢 Lương tháng: 1.700.000 won💢

🔷Ngày làm 8 tiếng

💥( phụ thuộc vào thời tiết xấu thìđược nghỉ )

🏠Có kí túc xá, bao ăn ba bữa

Người vn 📲010-6445-3367